Beschikbare data

De hieronder met rood aangegeven data zijn reeds gereserveerd. Let op u kunt geen reservering maken via de onderstaande tabel. Het is enkel om aan te geven welke data beschikbaar zijn. U kunt een reservering maken via waalterras@gmail.com of door te bellen naar 0649000962. Pas na bevestiging zal het in de tabel worden aangepast.


Geboekte data

Copyright © 2019 Scepter Marketing. All rights reserved.